Prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych

Jednym z obszarów naszej działalności jest również doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej. Na potrzeby Naszych Klientów doradzamy, udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, przygotowujemy projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej, pomagamy kreować optymalne rozwiązania. Przygotowujemy projekty umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych i innych. Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych.

Świadczymy również usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów komputerowych, projektowania i wykonywania portali www, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, i wiele innych.

Specjalizujemy się również w zagadnieniach dotyczących danych osobowych, w tym obowiązków wynikających z RODO. Na tym polu dbamy, by rozwiązania funkcjonujące u Naszych klientów spełniały wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. W tym celu przygotowujemy projekty umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, projekty klauzul o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykonujemy audyty funkcjonujących rozwiązań.

Nasi klienci w ramach w.w usług to głównie spółki, liderzy w zakresie innowacji z sektora IT, budolwanego, reklamowo – eventowego, nieruchomości, szkoły wyższe.