REKRUTACJA

W związku z dynamicznym rozwojem w kancelarii uruchomione zostały trzy nowe rekrutacje, tj.: na stanowisko starszego Prawnika, na stanowisko Prawnika, na stanowisko Asystentki. Chętnych zapraszamy do aplikowania i przesyłania CV na adres office@koper-law.pl […]

Read More…

Czytaj więcej

(Nie)skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Tematyka z jednej strony jasna dla wszystkich bowiem problem dotyczy nie tylko przetargów, a przede wszystkim szeroko pojętej działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony przedsiębiorcy do dziś mają problem ze skutecznym zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Szerzej na ten temat napiszemy w artykule na blogu. Przepis art. 8 ust. 1 PZP formułuje naczelną zasadę PZP […]

Read More…

Czytaj więcej

Sukces Kancelarii w precedensowej sprawie przed KIO

Kancelaria reprezentowała lidera wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki w sporze z Zamawiającym będącym jedną na największych spółek energetycznych w Polsce. W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zostały złożone dwie oferty. Zamawiający dokonał poprawy oferty jednego z wykonawców, a następnie zaprosił do udziału w aukcji elektronicznej obu wykonawców. Odwołania od tej czynności złożyli obaj wykonawcy, wskazując […]

Read More…

Czytaj więcej

Kolejna wygrana przed KIO

Kancelaria reprezentowała Zamawiającego w postępowaniu na budowę serwerowni wraz z dostawą sprzętu. Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty wykonawców oferujących rozwiązania równoważne, które w ocenie Zamawiającego nie spełniały jego wymagań. Jeden z wykonawców złożył odwołanie od czynności Zamawiającego. KIO w całości uwzględniła prezentowane Nas stanowisko, zgodnie z którym obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania, […]

Read More…

Czytaj więcej

Klient Kancelarii górą w sporze z GDDKiA

Dzięki odpowiedniej i skutecznej argumentacji popartej odpowiednimi dowodami udało się uzyskać korzystne dla Klienta (jednego z liderów w branży SHM) rozstrzygnięcie przed Krajową Izbę Odwoławczą. Izba po rozpatrzeniu wniesionego przez Klienta odwołania nakazała unieważnienie odrzucenia jego oferty. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano na ciążący na Zamawiającym obowiązek wnikliwej analizy składanych przez Wykonawców wyjaśnień w zakresie rażąco […]

Read More…

Czytaj więcej