Prawo spółek (korporacyjne) i transakcje M&A

Prawo spółek (korporacyjne), jak również prawo handlowe jest jedną z głównych specjalizacji naszej Kancelarii.

Świadczymy usługi mi.n. w zakresie:

 • zakładania spółek
 • stałej, tzw. „bieżąca” obsługi spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów
  umów / statutów / regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym etc.)
 • kompleksowej organizacji walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom m.in. na zlecenie zagranicznych udziałowców
 • sporządzania projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (shareholders agreements)
 • rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami
 • umowy inwestycyjne i joint venture
 • obrony spółek przed próbami wrogiego przejęcia
 • doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych dot. zaskarżenia / uchylenia uchwał organów spółek
 • obsługi prawnej procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj:
 • łączenia się spółek
 • podziału spółek
 • przekształcania spółek
 • due diligence (analiza stanu prawnego) spółek
 • doradztwa w zakresie umów / kontraktów dla menedżerów spółek
 • tworzenia dokumentacji grup kapitałowych (holdingów), w tym m.in. tworzenia umów holdingowych i ujednoliconych aktów korporacyjnych spółek – „członków holdingu”
 • doradztwa w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką
 • doradztwa w zakresie tworzenia tzw. best practice dla zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych (w tym także w ramach międzynarodowych grup kapitałowych)
 • likwidacja i upadłość spółek