Prawo pracy i kontrakty menedżerskie

W zakresie usług dotyczących tej jednej z naszych głównych specjalizacji proponujemy
kompleksową obsługę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w tym wydawanie pisemnych opinii, udzielanie konsultacji, reprezentowanie Państwa Firmy przed sądami i organami administracji, oraz we wszelkich innych czynnościach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa w zakresie spraw prawnopracowniczych.Doradzamy we wszelkich zagadnieniach związanych z zatrudnieniem personelu oraz członków zarządu. Doradzamy przy tworzeniu struktur i ram prawnych zatrudniania personelu oraz w przygotowaniu wewnętrznych dokumentów, takich jak regulaminy, zasady korporacyjne oraz plany.

W szczególności pragniemy zaproponować:

  • aktywne wspieranie unifikacji rozwiązań prawnopracowniczych w poszczególnych jednostkach i oddziałach Państwa Firmy;

 

  • pomoc oraz nadzór przy tworzeniu, wdrażaniu i przestrzeganiu wewnętrznych polityk i procedur w zakresie prawa pracy;

 

  • prowadzenie i nadzór nad postępowaniami sądowymi toczącymi się przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;

 

  • utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami i oddziałami Państwa spółki w celu wspierania wszelkich procesów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników oraz informowania o postępowaniach toczących się z powództwa lub przeciw pracownikom poszczególnych oddziałów;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy: nowych rozwiązań dotyczących organizacji czasu pracy, rozwiązywanie umów o pracę itp.;
  • przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych w zakresie prawa pracy.

 

Prawnicy z zespołu zajmującego się prawem pracy wywodzą się w większości z jednej z wiodących w Polsce, wyspecjalizowanej w zakresie prawa pracy Kancelarii. Zdobyta przez nich wiedza i wieloletnie doświadczenie, m.in. w reprezentacji w sprawach pracowniczych największych krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (PGE S.A., Unilever Polska S.A., Tesco Polska Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., IKEA Retail Sp. z o.o., Pfeizer Polska Sp. z o.o.) pozwala naszej Kancelarii z sukcesami doradzać i reprezentować Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.