Zamówienia publiczne

W zakresie prawa zamówień publicznych jesteśmy jedną z nielicznych kancelarii eksperckich. Jest to jedna z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii, co potwierdza zadowolenie naszych Klientów. Prawnicy Kancelarii, pod kierunkiem Sławomira Kopra oraz Bartosza Wilka prowadzą doradztwo zarówno na rzecz Zamawiających ,jak i Wykonawców.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną, w tym także w zakresie opracowania projektów specyfikacji istotnych warunków postępowania Prawnicy Kancelarii wielokrotnie z sukcesami występowali przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.

Do naszych znaczących sukcesów należy m.in.:
• doprowadzenie do uchylenia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu na świadczenie usługi o wartości ponad 40.000.000 zł,
• doprowadzenie do zmiany orzecznictwa w zakresie terminu do wniesienia odwołania i
skłonienie Izby do rozpoznania odwołania wniesionego „po terminie”,
• pozytywnie zakończone dla naszego Klienta postępowanie związane z inwestycją Stadion
Narodowy w Warszawie.

Ponadto Kancelaria nadzorowała przygotowanie oferty na prace w ramach inwestycji drogowo – budowlanej (budowa mostu) w Wietnamie w projekcie o wartości kilkudziesięciu milionów euro,
która to oferta jest najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

Do głównych Klientów Kancelarii w tym zakresie należą między innymi:

  • PZU S.A. i PZU na Życie S.A.
  • IMEFY S.L., IMEFY Polska Sp. z o.o.
  • Neostrain Sp. z o.o.
  • ZPUE S.A.
  • Straż Miejska Miasta Krakowa,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie