Kim jesteśmy

Wspólnicy:

 

Sławomir Koper

Radca prawny, wspólnik. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji, zamierzeń gospodarczych Klientów (prawo umów, optymalizacja podatkowa, tematyka zamówień publicznych), litygacji (był oraz jest pełnomocnikiem procesowym w szeregu spraw sądowych podmiotów takich jak m.in. jedna z największych w Polsce sieci handlowych – sklepów powierzchniowych (Retail Chain), zamówień publicznych (prowadzenie postępowań przetargowych, jak również skuteczne reprezentowanie interesów Wykonawców przed Zamawiającymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Powszechnym).

Bartosz Wilk

Radca Prawny, wspólnik. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz doradztwa w zakresie problematyki związanej z wykonywaniem kontraktów, w tym kontraktów na roboty budowlane (FIDIC). Uczestniczył w wielu projektach, w tym również międzynarodowych, z zakresu zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i sporów gospodarczych. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa handlowego, prawa zamówień publicznych i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Pełnomocnik procesowy wiodących na rynku polskim podmiotów (spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej, ubezpieczeniowej) w sprawach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występował przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza Wykonawcom i Zamawiającym w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Radcowie Prawni: 

Anna Zawada – Mach

Radca prawny, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych i szeroko pojętego prawa kontraktowego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej. Odpowiada za prowadzeniu audytów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz wdraża wymogi wynikających z RODO. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią w 2016r. zdobywała swoje doświadczenie pracując przez ponad 6 lat w jednej z wiodących na rynku kancelarii, gdzie zajmowała się obsługą największych spółek w Polsce z sektora chemicznego oraz FMCG. Była jednym z wiodących prawników realizujących prace związane wdrożeniem wymagań RODO w największej polskiej grupie kapitałowej z sektora inżynieryjno – budolwanego.

Piotr Łuczak

 

Katarzyna Matuszewska

 

Aplikanci:

Sabina Gwiazdoń

Aplikant radcowski, wpisana na listę aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła                studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Kancelarią związana od 2013 roku. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń, prawa spółek handlowych. Jej praktyka obejmuje również postępowanie sądowe z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego.

Karolina Szcześniak

Aplikant radcowski, wpisana na listę aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego. Sporządza projekty opinii prawnych, analiz prawnych i pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń.

Karolina Pitala

Aplikant radcowski, wpisana na listę aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Logistyka i Transport Drogowy na Politechnice Krakowskiej. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Obszar jej zainteresowań obejmuje również prawo cywilne oraz handlowe.

Anna Bednarz

Aplikant radcowski, wpisana na listę aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.  Obszar jej zainteresowań koncentruje się wokół zagadnień związanych z postępowaniem cywilnym i szeroko pojętym prawem gospodarczym.