Kim jesteśmy

Wspólnicy:

 

Sławomir Koper

Radca prawny, wspólnik. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji, zamierzeń gospodarczych Klientów (prawo umów, optymalizacja podatkowa, tematyka zamówień publicznych), litygacji (był oraz jest pełnomocnikiem procesowym w szeregu spraw sądowych podmiotów takich jak m.in. jedna z największych w Polsce sieci handlowych – sklepów powierzchniowych (Retail Chain), zamówień publicznych (prowadzenie postępowań przetargowych, jak również skuteczne reprezentowanie interesów Wykonawców przed Zamawiającymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Powszechnym).

Bartosz Wilk

Radca Prawny, wspólnik. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz doradztwa w zakresie problematyki związanej z wykonywaniem kontraktów, w tym kontraktów na roboty budowlane (FIDIC). Uczestniczył w wielu projektach, w tym również międzynarodowych, z zakresu zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i sporów gospodarczych. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa handlowego, prawa zamówień publicznych i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Pełnomocnik procesowy wiodących na rynku polskim podmiotów (spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej, ubezpieczeniowej) w sprawach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występował przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza Wykonawcom i Zamawiającym w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

                     Radcowie Prawni:

                     Piotr Łuczak

 

                     Katarzyna Matuszewska

 

                     Magdalena Śpiewak – Uluturhan

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo podatkowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym oraz w prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie
szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, a także w zakresie postępowań sądowoadministracyjnych. Od 2005 r. zajmuje się bieżącą obsługą prawną krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz doradztwem prawnym na rzecz klientów indywidualnych. Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim.

                      Anna Zawada – Mach

   Kancelaria zatrudnia również zespół wykwalifikowanych  aplikantów.