anchor-121

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Sławomir Koper od 2007 roku świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.
 
Podstawowe kierunki praktyki Kancelarii to doradztwo w zakresie prawa spółek, w tym fuzji i przejęć przedsiębiorstw; prawa podatkowego, w tym postępowań podatkowych oraz doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych; prawa rynku kapitałowego,  prawa obrotu nieruchomościami, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentacji klientów przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 
Klienci Kancelarii to głównie Polskie i międzynarodowe firmy działające w różnych dziedzinach gospodarki (branża spożywcza, developerska, budowlana, medyczna, ubezpieczeniowa), w tym znaczące spółki giełdowe.
 
Wyróżnia nas wyjątkowe doświadczenie zdobyte zarówno poprzez wieloletnie świadczenie pomocy prawnej, jak też i w charakterze wykładowców na seminariach i konferencjach oraz samodzielnych przedsiębiorców. Dzięki temu znakomicie rozumiemy istotę biznesu i identyfikujemy się z Klientami, co pozwala nam wspólnie rozwiązywać  ich problemy.
 
Naszym priorytetem jest długoletnia współpraca  oparta na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów. Dzięki temu możemy wspólnie zarówno rozwiązywać doraźne problemy,  zapobiegać ich powstawaniu a także współtworzyć strategię na przyszłość. Indywidualne podejście i bliski kontakt z Klientami pozwala nam na odejście od tzw. "utartych schematów" świadczenia pomocy prawnej.
 
Formułę świadczonych przez nas usług wiążemy ze zrozumieniem potrzeb biznesowych naszych klientów. Naszą dewizą jest zapewnienie klientom usług prawniczych o najwyższym standardzie, właściwym dla jakości usług oferowanych przez międzynarodowe kancelarie prawnicze w Polsce.

 


anchor-122

Główne obszary praktyki kancelarii:

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo spółek (korporacyjne)
 • Prawo gospodarcze
 • Fuzje i przejęcia (transakcje M&A)
 • Prawo umów (kontraktów)
 • Prawo pracy i kontrakty menedżerskie
 • Prawmo administracyjne
 • Ubezpieczenia
 • Prawo własności intelektualnej
 • Arbitraż, mediacja i postępowania sądowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo budowlane, w tym kontrakty FIDIC
 • Prawa pacjenta
 • Prawo medyczne, w tym działalność lecznicza
 • Prawo podatkowe

Sławomir Koper

Radca prawny, Wspólnik.  Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji, zamierzeń gospodarczych Klientów (prawo umów, optymalizacja podatkowa, tematyka zamówień publicznych), ligytacji (był oraz jest pełnomocnikiem procesowym w szeregu spraw sądowych podmiotów takich jak m.in. jedna z największych w Polsce sieci handlowych – sklepów powierzchniowych (Retail Chain), PZU Życie SA, Poczta Polska SA, i in.), zamówień publicznych (prowadzenie postępowań przetargowych, jak również skuteczne reprezentowanie interesów Wykonawców przed Zamawiającymi, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Powszechnym).

Bartosz Wilk

Radca Prawny, Wspólnik. Ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz doradztwa w zakresie problematyki związanej z wykonywaniem kontraktów, w tym kontraktów na roboty budowlane (FIDIC). Uczestniczył w wielu projektach, w tym również międzynarodowych, z zakresu zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i sporów gospodarczych. Jest autorem wielu opinii z zakresu prawa handlowego, prawa zamówień publicznych i szeroko pojętego prawa gospodarczego. Pełnomocnik procesowy wiodących na rynku polskim podmiotów (spółek z branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej, ubezpieczeniowej) w sprawach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Wielokrotnie występował przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza Wykonawcom i Zamawiającym w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

W Kancelarii nadzoruje obsługę w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, w tym spraw związanych z prowadzeniem sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za dochodzenie należności oraz sprawy związane z prawem upadłościowym.

Obszary praktyki: (i) prawo handlowe, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, (ii) prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, (iii) szeroko pojęte prawo gospodarcze, (iv) prawo zamówień publicznych, (v) postępowanie cywilne i prowadzenie sporów sądowych, (vi) postępowanie egzekucyjne, (vii) postępowanie upadłościowe.
Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim. Posługuje się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.


 

Anna Bigaj

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (2010 r.).
 
Specjalizuje się w prawie autorskim, gospodarczym, cywilnym, administracyjnym i w prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy oraz w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.
 
Języki: polski, angielski,

Olga Kamińska

 

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2009 r.).W kancelarii zajmuje się prawem pracy.Języki: polski, angielski, rosyjski, ukraiński.

Katarzyna Matuszewska

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie personelem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2009 r.).

 

W kancelarii zajmuje się prawem pracy.

 

Języki: polski, angielski

Maciej Stawowy

 

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Koper zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych i szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Aleksandra Błaszczyńska

Radca Prawny, w Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Koper zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Sabina Gwiazdoń
anchor-124

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się Kancelarią stwarzającą warunki rozwoju zawodowego. Wymagamy od naszych współpracowników - zarówno od prawników, jak i pracowników administracji - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, wysokiej kultury osobistej, jak również zaangażowania w pracę i odpowiedzialności.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy lub współpracy, a także odbyciem praktyk prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" - na adres: office@koper-law.pl

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Państwa aplikacje będą przechowywane w naszej bazie danych.


anchor-125

Koper i Wspólnicy Sp. k.

ul. Rakowicka 10b/6 (II. p.)
31-511 Kraków

Tel.: +48 12 370 86 40, 370 86 43
Fax: +48 12 370 86 42

office@koper-law.pl