Kancelaria prawna Koper i Wspólnicy
od 2007 roku świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych

Podstawowe kierunki praktyki Kancelarii to doradztwo w zakresie prawa spółek, w tym fuzji i przejęć przedsiębiorstw; prawa podatkowego, w tym postępowań podatkowych oraz doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych; prawa rynku kapitałowego, prawa obrotu nieruchomościami, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentacji klientów przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Klienci Kancelarii to głównie Polskie i międzynarodowe firmy działające w różnych dziedzinach gospodarki (branża spożywcza, developerska, budowlana, medyczna, ubezpieczeniowa), w tym znaczące spółki giełdowe.