Co robimy

Podstawowe kierunki praktyki Kancelarii to doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa spółek, w tym fuzji i przejęć przedsiębiorstw; prawa podatkowego, w tym postępowań podatkowych oraz doradztwa w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych; prawa rynku kapitałowego, prawa obrotu nieruchomościami, szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Kancelaria specjalizuje się również w reprezentacji klientów przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą.