Klient Kancelarii górą w sporze z GDDKiA

Dzięki odpowiedniej i skutecznej argumentacji popartej odpowiednimi dowodami udało się uzyskać korzystne dla Klienta (jednego z liderów w branży SHM) rozstrzygnięcie przed Krajową Izbę Odwoławczą. Izba po rozpatrzeniu wniesionego przez Klienta odwołania nakazała unieważnienie odrzucenia jego oferty. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano na ciążący na Zamawiającym obowiązek wnikliwej analizy składanych przez Wykonawców wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Ponadto podkreślono dopuszczalność wieloetapowego wyjaśniania tej kwestii, w przypadku, gdy Zamawiający ma jakiekolwiek wątpliwości.

 

„Bardzo cieszy ten sukces, gdyż oferta Klienta przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny  i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego” – komentuje Mec. Bartosz Wilk, który reprezentował Klienta w postępowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *